Colofon

Botanische Tuin TU Delft
Julianalaan 67
2628 BC Delft
tel 015 278 23 56
fax 015 278 23 55
botanischetuin@tudelft.nl


De Botanische Tuin maakt deel uit van de faculteit
Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft.

Makers van de website:
Bert van der Meijden:
Luuk Stalenhoef:
Ina de Leng:


idee en samenstelling
techniek en vormgeving
Engelse vertaling

© 2017 TU Delft

Metamenu