Community

De stad Delft
In de stad Delft is de Botanische Tuin de grootste groene ruimte dicht bij de binnenstad. Voor de omwonenden een oase van rust in een drukke stad, evenals voor de TU-populatie rondom en vele anderen. Allerlei formele en particuliere connecties zijn er tussen de stad en de tuin. Talloze bruidsparen laten er hun trouwfoto's maken. Met een grote variatie aan tuinevenementen en activiteiten participeert de tuin in het culturele leven van de stad.

Technische Universiteit Delft
De Botanische Tuin is ingebed in de structuur van de Technische Universiteit Delft en wel als onderdeel van de afdeling Biotechnologie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, TNW. Binnen de TU Delft zijn er allerlei verbanden wat betreft onderzoek en onderwijs tussen de Botanische Tuin en andere eenheden van de universiteit. Dergelijke verbanden zijn er ook met andere onderzoeks- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.

Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen
Samen met 21 andere Nederlandse tuinen is De Botanische Tuin TU Delft verenigd in de NVBT, de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. De NVBT is nauw verbonden met de Stichting Nationale Plantencollectie (SNP). Deze stichting coördineert de wetenschappelijk gedocumenteerde plantencollecties in diverse tuinen. In internationale context maakt de Botanische Tuin TU Delft deel uit van BGCI, EUROGARD, IPEN en ENSCONET.

Vereniging van Vrienden
Er is een hechte band tussen de Botanische Tuin TU Delft en de grote en actieve Vereniging van Vrienden van de Botanische Tuin. In samenwerking met de Tuin publiceert de Vereniging een kwartaaltijdschrift. Een belangrijke taak is weggelegd voor het team tuinvrijwilligers evenals voor het team vrijwilligers dat de bezoekers in de MuseumShop ontvangt. Een gestaag groeiend aantal vrienden bezoekt de facebookpagina van de Botanische Tuin.

Planten voor de Toekomst
Met het project Planten voor de Toekomst werken de gezamenlijke botanische tuinen aan een eigentijdse publieksprogrammering. Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen zij, in samenwerking met Waag Society, hun plantencollecties met elkaar verbinden en op een innovatieve wijze delen het publiek. Dit project is gestart in 2013 en gezamenlijk is gewerkt aan ‘2017: Het jaar van de Botanische Tuinen’.
Tropaeolum majus, Oost-Indische kers
Tropaeolum majus, Oost-Indische kers


Steun van de Postcode Loterij voor de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen
Steun van de Postcode Loterij
voor de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen                              
© 2017 TU Delft

Metamenu