De Tuin

Voor publiek én voor onderzoek
De Botanische Tuin van de TU Delft is een publieksgerichte tuin én een onderzoekstuin. Samen met de universitaire tuinen van Leiden en Utrecht participeert de Tuin in het wetenschappelijk botanische netwerk van Nederland. Delft richt zich met name op het toegepast technisch onderwijs en het plantentechnologisch onderzoek.

Acanthus mollis, zachte acanthus
Acanthus mollis, Zachte acanthus


© 2017 TU Delft

Metamenu