Educatie

Publieksvoorlichting
Educatie wordt een steeds belangrijker taak van botanische tuinen. In zijn meest basale vorm is dit het bordje bij de plant met de Latijnse en de Nederlandse naam, de regio waar de plant oorspronkelijk vandaan komt en, in het geval van de Botanische Tuin TU Delft, het vermelden van het product waarvoor de plant de grondstof is. Daarnaast worden in tekst, beeld en video de experimenten die in de tuin gaande zijn toegelicht, evenals de speciale projecten die georganiseerd worden.

Verdrag inzake Biologische DiversiteitSinds 10 jaar is daar een nieuwe invalshoek bijgekomen, één die voortvloeit uit het 'Verdrag inzake Biologische Diversiteit' (Verenigde Naties, Rio de Janeiro, 1992) met in het verlengde daarvan de 'Global Strategy for Plant Conservation'. Daarin wordt onder andere benadrukt dat botanische tuinen in hun educatieve en communicatieve programma's aandacht moeten schenken aan het belang van de diversiteit van planten en ecosystemen en de bescherming van die biodiversiteit.

OnderwijsBehalve individuele bezoekers ontvangt de Tuin ook veel groepen aan wie een rondleiding gegeven wordt. Die doelgroep is zeer breed. Het kunnen groepen zijn van studenten, scholieren, professionals uit de groene sector en andere. Zeer populair is een al dertig jaar lopend programma van botanische lessen voor de hoogste klas van het lager onderwijs. Een bijzonder evenement was de deelname aan het wereldwijde project 'pH van de planeet', ook voor lagere scholen.
Fuchsia denticulata, bellenplantFuchsia denticulata, Bellenplant
© 2017 TU Delft

Metamenu