Partners

De Botanische Tuin TU Delft werkt nationaal samen met 26 botanische tuinen, afdelingen van dierentuinen en arboreta, het Paleis Het Loo en het Nederlands Openluchtmuseum.

De Botanische Tuin TU Delft is internationaal verbonden en heeft uitwisseling met ruim 450 botanische tuinen en instituten in de wereld.

De tuin participeert met tien plantenspecialisaties in de Stichting Nationale Plantencollectie (SNP), een samenwerkingsverband op wetenschappelijk collectiegebied tussen Nederlandse botanische tuinen.

De tuin participeert in de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT), een samenwerkingsorgaan van de landelijke arboreta en botanische tuinen op het gebied van educatie, promotie, kennisversterking e.d.

De Botanische Tuin TU Delft is aangesloten bij de Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Alle belangrijke botanische tuinen in de wereld participeren in deze organisatie en vormen daarmee onder meer het uitvoerend instrument van de Conventie van Rio de Janeiro voor het behoud van de biodiversiteit.
Sparmannia africana, Kamerlinde
Sparmannia africana, Kamerlinde

      
© 2017 TU Delft

Metamenu