Wetenschap

Bruguiera cylindrica
De stamvoet van een jonge Bruguiera cylindrica, een van de vele mangrovesoorten, die begonnen is met het aanleggen van steltwortels.

Technisch wetenschappelijk onderzoek
De initiële bestaansreden van de Botanische Tuin van de TU Delft is het technisch-wetenschappelijk onderzoek naar het nuttig gebruik van planten. Met dat doel worden planten verzameld uit alle delen van de wereld. Ze worden onderhouden en er wordt mee geëxperimenteerd. Door de beheerder van de plantencollectie, ook wel curator genoemd, wordt alle kennis over de planten geordend in een wetenschappelijk informatiesysteem.

Nieuwe wegen
Het onderzoek was aanvankelijk vooral gericht op kwaliteitsverbetering, opbrengstverhoging en het uitvinden van nieuwe toepassingen van tropische handelsproducten. De accenten liggen nu anders, zoals het onderzoek naar mangrove ten behoeve van kustverdediging, de kennis en ontwikkeling van een biologisch UV-filter en de methode om kostbare plantenstoffen te winnen met behoud van de plant.

Verdrag inzake Biologische Diversiteit
Een relatief nieuwe taak is er een die voortvloeit uit het 'Verdrag inzake Biologische Diversiteit', overeengekomen tijdens de VN-conferentie uit 1992 in Rio de Janeiro. Dit verdrag werd later uitgebreid met de 'Global Strategy for Plant Conservation'. Botanische tuinen wereldwijd, verenigd in de BGCI (Botanic Gardens Conservation International) verplichten zich hierin om gezamenlijk 75% van de bedreigde plantensoorten op te nemen in hun collecties.   
© 2017 TU Delft

Metamenu